نبردهای کهن ایرانیان

نبردهای کهن ایرانیان

نسخه ۱.۰
۵۰۰
نصب فعال
کتاب‌ها و منابع
دسته
۲
مگابایت
حجم

به نام ایزد
instagram:hamedabofazeli
به اینستاگرام تاریخ ایران سربزنید.
ای کوروش بزرگ:خون مقدس توهنوزتورگهای ماست،اندیشه ی حضورت دنیای فردای ماست
پس از حمله ی اعراب به ایران وظلم به مردم ایران سرداران شجاع ایرانی علیه حکومت اعراب به پاخاستند.وشجاعانه دربرابربیگانگان جنگیدند.پس از کشتارایرانیان وفروختن زنان ودختران وخردسالان بعنوان برده توسط تازیان قیام هایی بسیارتوسط ایرانیان شکل گرفت که دراین برنامه به آن میپردازیم

logo-enamad logo-samandehi