سرآشپز حرفه ای

سرآشپز حرفه ای

Version 1.0
1000 Tomans
<10
Install
Education
Category
1 MB
Size
سرآشپز حرفه ای

سرآشپز حرفه ای

amirhosein944
Version 1.0
1000 Tomans
<10
Install
Education
Category
1 MB
Size

Images

Introduction

More Info

به نام خدا
این برنامه شامل آموزش آشپزی از جمله انواع برنج ها،خورش ها،انواع خوراک ها وآش ها وغذاهای گرم زمستانی است دراین
برنامه موارد مصرف ومنع مصرف غذاها و مواد لازم ونوع پخت توضیح داده شده است

User Reviews - 4 Rates
5 from 5
5
4
3
2
1