آفات و بیماریهای گردو

آفات و بیماریهای گردو

نسخه v۴.۰
۲۰۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۶
مگابایت
حجم

 


در بخش کشاورزی و دامپروری عوامل محدود کننده فراوانی باعث خسارتهای شدید  به محصولات و تولیدات میشوند که از مهمترین آنها آفات و بیماریها میباشد.  به همین دلیل بر آن شدیم تا راهنمایی از مهمترین آفات و بیماریهای گردو را در این آموزش برای شما عزیزان گرد آوری نماییم . بدیهی است که این برنامه راهنمایی جهت تشخیص و یادگیری میباشد و توصیه کارشناسان کشاورزی جهاد کشاورزی منطقه به دلیل شناخت و آشنایی با خصوصیات منطقه در اولویت میباشد لذا همیشه جهت اقدامات نهایی به مراکز ترویج یا جهاد کشاورزی منطقه مورد نظر خود جهت مشاوره مراجعه نمایید .


منابع
نشریات ترویجی جهاد کشاورزی شامل :
آشنایی با کرم سفید ریشه و مدیریت تلفیقی آن
کرم سیب
پروانه ابریشم باف ناجور
بیماری شانکر یا گموز باکتریایی
دستورالعمل ردیابی بیماری شانکر باکتریایی درختان
کرم خراط و روشهای کنترل آن
مدیریت کنترل انبوهی آفات گردو
نماتد مولد غده ریشه
بیماریهای گردو


سایتهای :
http://agrilib.areo.ir
http://ganj.irandoc.ac.ir/
http://sarafraz-hezarmasjed.ir/
 


 

logo-enamad logo-samandehi