گالری امن (حرفه ای)

گالری امن (حرفه ای)

Version 1.1
100
Active installs
Tools
Category
4
MB
Size

به نام خدا


با این برنامه داشتن گالری ای امن را تجربه کنید !


باقیمت بسیار ارزان


توجه داشته باشید شاید با اولین ورود به برنامه دچار پیغام Force Close بشوید. در این صورت مجددا وارد برنامه شوید. 100% مشکل حل خواهد شد.


آیا برایتان پیش آمده است که میخواهید گوشیتان را دست فرد خاصی بدهید و نمیخواهید وقتی وارد گالریتان شد عکس و فیلم موردنظرتان را نبیند ؟


آیا دوست دارید بدون اینکه عکس و فیلم شخصیتان را پاک کنید کاری کنید که دیده نشود ؟


آیا میخواهید عکس و فیلم هایتان را قفل کنید ؟


آیا میخواهید برای عکس و فیلم هایتان رمز بگذارید ؟


این برنامه را دانلود کنید!


با این برنامه میتوانید از عکس و فیلم هایتان با قفل محافظت کنید.


امکان گذاشتن انواع قفل ها اعم از الگو ، رمز عددی و رمز حروفی


امکان محو کردن کلی آیکون برنامه از منوی برنامه ها و اجرای آن با شماره گیری !!!


گالری امن


با این برنامه داشتن گالری ای امن را تجربه کنید !


باقیمت بسیار ارزان


توجه داشته باشید شاید با اولین ورود به برنامه دچار پیغام Force Close بشوید. در این صورت مجددا وارد برنامه شوید. 100% مشکل حل خواهد شد.


آیا برایتان پیش آمده است که میخواهید گوشیتان را دست فرد خاصی بدهید و نمیخواهید وقتی وارد گالریتان شد عکس و فیلم موردنظرتان را نبیند ؟


آیا دوست دارید بدون اینکه عکس و فیلم شخصیتان را پاک کنید کاری کنید که دیده نشود ؟


آیا میخواهید عکس و فیلم هایتان را قفل کنید ؟


آیا میخواهید برای عکس و فیلم هایتان رمز بگذارید ؟


این برنامه را دانلود کنید!


با این برنامه میتوانید از عکس و فیلم هایتان با قفل محافظت کنید.


امکان گذاشتن انواع قفل ها اعم از الگو ، رمز عددی و رمز حروفی


امکان محو کردن کلی آیکون برنامه از منوی برنامه ها و اجرای آن با شماره گیری !!!


دارای رابط کاربری آسان


ظاهر ساده و زیبا


و ...


این برنامه بسیار ارزنده را از دست ندهید !

logo-enamad logo-samandehi