‏«آموزش شعبده بازی+فیلم

‏«آموزش شعبده بازی+فیلم

Version 1.0
+500
Active installs
Photography
Category
8
MB
Size

این برنامه نسخه دمومیباشد


*جدیدترین آموزشهای شعبده بازی حرفه ای بافیلم
شعبده بازها همیشه مارابهت زده ومتحیرمیکنن وکارهایی انجام میدن که باعقل جوردرنمیاد وبیننده راوادارمیکند ذهنش به سوی نیروهای ماوراع طبیعه سوق پیدا کند,ولی درواقعیت واصل این نیست وفقط بازرنگی وبه خطا کشاندن دید وفکربیننده موفق به باوراندن وواقعی نشان دادن این کارهامیشوند.شما هم پس از تهیه این برنامه قادرخواهید بودکارهای خارق العاده ای انجام دهید وبیننده ودوستانتان را متحیر و واداربه تحسین کنید.
آموزشهای فراوانی که تاحالا نمونه شان راهیچ جا ندیده اید,مانند پروازکردن!
غیب کردن اشیاع!
سالم کردن اشیاع!
تغییرات شگفت انگیز دراشیاع!
ردکردن طناب ونخ ازگردن!
ترفندها وحقه های که باورق انجام میگیرد!
ذهن خوانی وتله پاتی!
و....چندین وچندها شعبده وتردستی حرفه ای دیگر.امیدوارم ازاین برنامه راضی باشید.

logo-enamad logo-samandehi