آزمایشگاه مهندس

آزمایشگاه مهندس

نسخه ۱.۷.۵b
۱
هزار
نصب فعال
آموزش
دسته
۸
مگابایت
حجم

آموزش کامل آزمایش های مهندس همراه با فیلم آموزشی، فایل استاندارد انجام آزمایش و . . .

بتن، خاک، جوش، سیمان، سنگدانه، فولاد، قیر و آسفالت

لیست آزمایش ها

بتن :

تعیین چگالی (وزن مخصوص) ، بازدهی و مقدار حباب هوای بتن

تعیین مقدار حباب هوای بتن تازه به روش فشاری

آزمایش استاندارد برای تعیین اسلامپ بتن

تعیین مقاومت خمشی بتن

تعیین میزان آب انداختگی بتن

تعیین مقاومت فشاری نمونه های استوانه ای بتن

تعیین مقاومت كششی دو نیم نمودن ازمونه های استوانه ای

تعیین مدول ارتجاعی و ضریب پواسون بتن

آزمایش التراسونیك بتن (استفاده از امواج مافوق صوت)

تعیین جداشدگی استاتیک بتن خودتراکم (با استفاده از روش ستون)

تعیین جریان اسلامپ بتن خودتراکم

تعیین قابلیت عبور بتن خودتراکم به وسیله حلقه

آزمایش چکش اشمیت

تعیین پایداری بتن در برابر یخ زدن و ذوب شدن سریع

خاک :

تعیین درصد رطوبت خاک و سنگ بر مبنای جرم در آزمایشگاه

تعیین درصد رطوبت خاک با گرمایش گرمخانه مایکروویو

مشخصات تراکم آزمایشگاهی خاک با استفاده از انرژی استاندارد ASTMD698 و روش تراکم اصلاح شده

دانه بندی مکانیکی خاک

دانه بندی با استفاده از هیدرومتری

واگرایی خاکهای رسی بوسیله هیدرومتری مضاعف

تعیین حد روانی، حد خمیری، حد انقباض

هم ارزی ماسه

تعیین مصالح ریزتر از الک 200در مصالح دانه ی معدنی، از طریق شستشو

تعیین ضریب تورق (پولکی بودن) مصالح درشت دانه

تعیین ضریب تطویل مصالح درشت دانه

تعیین دانسیته گل حفاری بنتونیت

تعیین نفوذپذیری خاکهای دانه ای (ارتفاع ثابت)

تعیین اندیس دانسیته خاکها و محاسبه دانسیته نسبی

تعیین وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه های درشت

تعیین وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه های ریز

تعیین دانسیته حداکثر خاکها با میز مرتعش

تصحیح وزن و درصد رطوبت خاکهای حاوی ذرات درشت

نمونه برداری از مصالح سنگی

کاهش مقدار نمونه های مصالح سنگی به مقدار مورد نیاز برای آزمایش

وزن مخصوص و دانسیته خاک در محل به روش ماسه مخروط

برش مستقیم خاکها تحت شرایط تحکیم یافته زهکشی شده

جوش :

بازرسی چشمی

مایعات نافذ

التراسونیک

ذرات مغناطیسی

رادیوگرافی

قیر و آسفالت :

دانه بندی

تعیین درجه نفوذ قیر

تعیین افت وزنی قیر

تعیین انگمی قیر

تعیین نقطه نرمی قیر

تعیین وزن مخصوص قیر

تعیین درجه اشتعال قیر

تعیین ویسکوزیته قیر

مارشال

تعیین مقاومت آسفالت

تعیین فضای خالی آسفالت

تجزیه آسفالت

سیمان :

تعیین جرم حجمی سیمان

تعیین درجه نرمی سیمان از طریق بتن باقی مانده سیمان بر روی الك

تعیین درجه نرمی سیمان پرتلند از طریق دستگاه هواتراوی (نفوذپذیری) بلن

تعیین غلظت خمیر نرمال سیمان

تعیین زمان گیرش اولیه و نهایی خمیر سیمان

تعیین انبساط سیمان سلامت سیمان به روش روش لوشاتلیه

تعیین پایداری خمیر سیمان پرتلند به وسیله اتوكلاو

سنگدانه :

دانه بندی شن به وسیله الك

تعیین درصد رطوبت كلی سنگدانه‌ها و درصد جذب آب

دانه بندی ماسه توسط الك و تعیین ضریب نرمی

تعیین وزن واحد و فضای خالی سنگدانه‌ها

تعیین وزن مخصوص ظاهری و وزن مخصوص انبوهی شن و ماسه

تعیین خاك رس لای و گرد و خاك در ماسه به روش SE

آزمون كلوخه‌های رسی و ذرات خرد شونده در سنگدانه‌ها

تعیین خاک رس لای و گرد خاک ذرات کوچکتر از 75 میکرون

تعیین درصد سائیدگی در مصالح سنگی به وسیله دستگاه لوس آنجلس

تعیین ضریب تطویل و تورق سنگدانه ها

فولاد :

فشار

خیز فلزات

برش ضربه ای

كشش

پیچش

مرکزبرش (shearing center)

خستگی (fatigue)

سختی (آزمایش برینل)

سختی (آزمایش راکول)

سختی (آزمایش ویکرس)

فتوالاستیسیته

logo-enamad logo-samandehi