حساب دقت

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۱٫۷ مگابایت
نسخه 1395.10.12

توضیح

برنامه حساب دقت


این برنامه امکان کنترل چند حساب (دریافت و پرداخت) را به شما می دهد و می تواند برای کنترل حسابهای مختلف مثل تنخواه، حساب کیف پول، حساب بدهکاری و بستانکاری با اشخاص، حساب وام و اقساط آن، حساب درآمد ها و هزینه ها و بسیاری موارد دیگر مفید واقع شود


امکانات حساب دقت :


معرفی طرف حساب


ثبت دریافتی و پرداختی هر طرف حساب


تراز حساب :


این گزینه به شما امکان می دهد که جمع جند حساب با هم را بدست آورید. مثلا سرجمع درآمده را با هزینه، یا سرجمع درآمد با هزینه منزل، هزینه بیمه، هزینه مسافرت و ...، یا سرجمع حساب سپرده، با حساب جاری با حساب کیف پول و مانند آن


گزارش :


می توانید جزئیات هر حساب را مشاهده نموده و حتی آنرا برای طرف حساب ایمیل نمود و یا به اشتراک گذاشته و یا چاپ کنید.


توجه داشته باشید که می توانید با فعال و غیر فعال نمودن رکوردهای حساب گزارش را کم و زیاد کنید


پشتیبانی از بانک اطلاعات :


امکان ذخیره و بازیابی اطلاعات را به شما می دهد


قبل از خرید این فیلم را تماشا کنید :


فیلم حساب دقت قسمت اول


فیلم حساب دقت - قسمت دوم 

دسترسی‌ها

  • خواندن کارت حافظه
  • تغییر یا حذف محتویات کارت حافظه