جدول ضرب - صوتی

جدول ضرب - صوتی

Version 1.0
5000 Tomans
+10
Install
Education
Category
13 MB
Size
جدول ضرب - صوتی

جدول ضرب - صوتی

DoPi
Version 1.0
5000 Tomans
+10
Install
Education
Category
13 MB
Size

Images

Introduction

More Info

- خوانش جدول ضرب به صورت صوت

- سه تمرین به صورت :

1- نمایش ضرایب و حدس جواب به صورت چهارگزینه ای

2- نمایش ضرایب و حدس جواب 

3- نمایش جواب و حدس ضرایب

- در تمرین ها سولات به صورت صوتی خوانده می شود

- امکان انتخاب ضرایب به دو صورت ترتیب و تصادفی

- تمرین برای هر عدد به صورت جداگانه با اعداد تصادفی یا به ترتیب

- قبل از اقدام به خرید ، نسخه ی رایگان و آزمایشی برنامه را نصب نمائید تا عملکرد برنامه را مشاهده نمائید:

https://cafebazaar.ir/app/ir.dopi.jadvalzarb

 یا بر روی عبارت DoPi  در زیر عنوان برنامه کلیک نمائید و از لیست برنامه ها ، برنامه ی " جدول ضرب - صوتی (آزمایشی) " را انتخاب و نصب نمائید.


User Reviews - 1 Rates
5 from 5
5
4
3
2
1
علی
علی
2022/08/26
صوتی بودنش خیلی خوبه...