به نام حقیقت

به نام حقیقت

Version 1.0
<10
Active installs
Books & Reference
Category
1
MB
Size

بنام خدا
موضوع این رمان فلسفیست....
امیر .مرضیه.نرگس.مهری.شخصیت هایی که نماد قرن صنایع اند.....
همچنین امیر به مثابه انسانی متفکر که در باب حقایقی چند از عالم مرموز و فریبکار می اندیشد.
اندیشه ها در قالب هستی و نیستی.حقیقت و مجاز.خیر و شر.اخلاق.علم و زیبایی است.
از سویی امیر اندیشه هایش را به قدری گرامی میدارد که هیچ کس را لایق مستمع بودن آن نمیداند.از اینروست که جایی جز سطل آشغال برای نوشته هایش نمی یابد...
نویسنده.یاشار جعفری
ناشر. انتشارات بهاردخت

logo-enamad logo-samandehi