آموزش پرورش بوقلمون

دسته آموزش
نصب‌های فعال ۱۰۰+
حجم ۱٫۵ مگابایت
نسخه 1.0

توضیح

تاریخچه پرورش بوقلمون
تاریخچه نگهداری در ایران
طبقه بندی بوقلمون لز نظر جانور شناسی
مختصری از فیزیولوژی بوقلمون
تیپ ظاهری
بوقلمون برنز
بوقلمون سفید
مدیریت جایگاه و محیط پرورش
مدیریت پرورش
تراکم گله
فصای لازم برای بوقلمون
دستگاه مادر مصنوعی
نور رسانی
مدیریت بستر
آبخوری
دانخوری
مدیریت جوجه
تنظیم حرارت و رطوبت و تهویه
نور دهی
آماده سازی سالن جهت ورود جوجه
نوک چینی
قطع تاج و ریش
قطع ناخن
قطع پر
جدول تغذیه
میزان غذای بوقلمون
فاکتورهای فیزیولوژیکی
هورمون VIP
ایمن سازی
استرس گرمائی در بوقلمون و راه های کاهش آن
کمک به بوقلمون ها برای مقابله با استرس گرمائی
خنک کردن به روش تبخیر
تهویه
آب
بهینه کردن عملکرد بوقلمون در تابستان
برنامه نوری
تخم گذاری
کنترل کرچی
خلاصه


موفق باشید!