قوانین حسابرسی

قوانین حسابرسی

نسخه v۳۱.۰
+۵۰۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۱۳
مگابایت
حجم

این برنامه شامل مجموع قوانین مورد نیاز حسابرسان و ذیحسابان به همراه آیین نامه ها و بخشنامه می باشد، قوانین موجود تا این لحظه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون بودجه سال 1399 به همراه پیوست ها

قانون بودجه سال 1398 به همراه پیوست ها

قانون بودجه سال 1397 به همراه پیوست ها

قانون بودجه سال 1396 به همراه پیوست ها

قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون محاسبات عمومی کشور

قانون برنامه پنجم توسعه

قانون برنامه ششم توسعه

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

قانون برنامه و بودجه کشور

قانون بودجه 1394 به همراه پیوست ها

قانون بودجه 1395 به همراه پیوست ها

قانون برگزاری مناقصات

قانون مالیات های مستقیم 

‌- قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت 2

- قانون دیوان محاسبات کشور

- قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

- ‌قانون ممنوعيت تصدی بيش از يك شغل 

- شرایط عمومی و خصوصی پیمان

-قانون رفع موانع توليد

-قانون تجارت

- آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره  

- آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

-قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتی و كشوری

-قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل 

قانون مالیات بر ارزش افزوده

استاندارد های حسابداری و حسابرسی

قوانین جدید اضافه خواهند شد.

logo-enamad logo-samandehi