دعای نادعلی صوتی  و متنی (پیشرفته)

دعای نادعلی صوتی و متنی (پیشرفته)

نسخه pop
۵
هزار
نصب فعال
مذهبی
دسته
۶
مگابایت
حجم

دعای نادعلی


 


از برای ناد علی (ع) هفتصد خاصیت ذکر کرده اند و در تمام مهمات آنرا موثر دانسته اند و طریقه ختم ناد علی کبیر آنست که اگر کسی را مهمی عظیم پیش آید ناد علی (ع) را 7 نوبت به نیت آن مهم بخواند البته برآورده خواهد شد . اگر بعد از نماز صبح به نیت مال و ثروت ، روزی 9 بار بخوانی ثروتمند گردی . اگر جهت ادای قرض 15 روز و روزی 22 مرتبه بخوانی قرضت ادا میگردد . اگر کسی این دعا را با خود داشته باشد از شر جمیع حیوانات و جن و انس محفوظ باشد .

التماس دعا

logo-enamad logo-samandehi