negaran

negaran

Version 2.2
<10
Active installs
Medical
Category
6
MB
Size

حادثه خبر نمی کند
دست تان را بریده‌اید و مثل باران از زخمش خون می‌بارد و نمی‌دانید چه كار كنید؟ موقع دم كردن چای خودتان را سوزانده‌اید و از درد به خود می‌پیچید؟ به تفریح رفته اید و ناگهان برق شما را میگیرد و گردش و تفریح زهرمارتان شده است؟ برای ورزش صبحگاهی به پارك جنگلی رفته‌اید و ناگهان قلب شما میگیرد و نمی‌دانید چه كار كنید؟ ناگهان پایتان پیچ خورده و احساس درد زیادی دارید؟ همه اینها اتفاقات ناخوشایندی است كه ممكن است هر یك از ما یك یا چند بار در طول زندگی آنها را تجربه كرده باشیم اما چند نفر از ما طرز برخورد با این حوادث را می‌دانیم؟ اینكه در مواجهه با حادثه بدانیم چه كاری انجام دهیم یك مهارت است، مهارتی كه اگر آن را بلد نیستید خواندن این مطلب را برای فرا گرفتن به شما توصیه می‌كنم.

logo-enamad logo-samandehi