شعبده بازی با وسایل معمولی

شعبده بازی با وسایل معمولی

نسخه v۱.۰
۲
هزار
نصب فعال
آموزش
دسته
۳
مگابایت
حجم

به نام خدا

شعبده بازي نوعي سرگرمي شگفت آور به شمار مي رود. در اين مجموعه، تعدادي ترفند ويژه شـعبده بازي انتخاب شده كه اغلب آنها با اشياء و وسايل معمولي و متداول مي تواند اجرا شـود. بـا يـادگيرياين ترفندها، قادر خواهيد بود كه فارغ از اينكه كجا هستيد، ديگـران را شـگفت زده و سـرگرم كنيـد.كافي است دستورالعملهاي مصور اين كتاب را خوانده و به دقت اجرا كنيـد و بـه طـور مـنظم آنهـا را تمرين و تكرار كنيد تا آنكه كاملا به آنها مسلط شويد. پس از آن آماده شويد تـا ديگـران را متحيـر و مبهوت و سرگرم كنيد

logo-enamad logo-samandehi