آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی

آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی

نسخه v۴.۰
هزار
نصب فعال
آموزش
دسته
۳
مگابایت
حجم

ساختار کلی اپلیکیشن :


 


مجموعه آزمون ها
     
☚  آزمون مقدماتی و اصلی
پیش آزمون
     ☘ پیش آزمون تابلوها :
                                      1 - حدس تابلو ها 
                                      2 - تمرکز و تابلوها
     ☘ سوالات فشرده فنی :  سوال از خط به خط مبحث فنی کتاب
     ☘ سوالات فشرده جامع :  سوال فشرده از آزمون های مختلف برگزار شده در کشور
آموزش
     ⛔ آموزش تابلوها
     ⛐ آموزش های عملی(نکاتی برای قبولی آسان در آزمون فرمان)
     ⚡ نکات بیمه ای


 


برخی امکانات و ویژگی های اپلیکیشن:


 


   ♣ امکان شرکت در آزمون ها به تعداد نامحدود
   ♣ امکان اصلاح گزینه انتخاب شده هر آزمون پیش از اتمام آزمون
   ♣ امکان جابجایی بین همه سوالات آزمون در هر زمان دلخواه
   ♣ امکان نشاندار کردن سوالات آزمون
   ♣ تغییر خودکار ترتیب گزینه های سوالات آزمون پس از هر بار مشاهده به منظور افزایش تمرکز بر محتوای گزینه به جای موقعیت آن
   ♣ تحلیل آماری و امکان مشاهده نتیجه آزمون در قالب نمودار
   ♣ امکان بررسی تک تک سوالات آزمون ، پس از پایان آزمون
   ♣ امکان پایان دادن به آزمون به صورت دستی در زمان دلخواه
   ♣ ثبت نتیجه کسب شده در هر آزمون به منظور مقایسه آزمون ها با یکدیگر
   ♣ امکان ریست کردن نتایج ثبت شده برای  آزمون ها
   ♣ آماده سازی خودکار سوال بعدی توسط برنامه ، در صورت انتخاب یکی از گزینه های سوال فعلی
   ♣ حدس تابلوها و تمرکز تابلوها به همراه امکان نشاندار کردن تابلوهای دشوار به منظور مرورهای بعدی
   ♣ امکان نشاندار کردن و به اشتراک گذاری سوالات فشرده
    ...


logo-enamad logo-samandehi