رایتینگ آیلتس9همراه با توضیحات

دسته آموزش
نصب‌های فعال ۱۰۰+
حجم ۴٫۲ مگابایت
نسخه 1.6
با پرداخت درون‌برنامه‌ای

توضیح

یکی از ویژگی های گرفتن نمره ۹ در عین ساده بودن این نوع نوشته ها، ترکیبی از صحیح و دقیق بودن گرامرها و ساختارها و انتخاب صحیح کلمات با توجه به معنایی است که مورد نظر نویسنده می باشد.


يكي از راه هاي تقويت اين مهارت، خواندن و ايده گرفتن از نوشته هاي ديگران است. انشا نوشتن حتی به زبان مادری نیز دشوار است. بنابراین در اين برنامه، مجموعه اي از موضوعاتي كه نمونه آنها در امتحان آيلتس آمده است به همراه يك جواب نمونه و توضیحات ارائه شده است تا با خواندن آن بتوانيد ايده بگيريد و از جملات آن براي امتحانات بعدي استفاده نماييد. تمام مقالات و نمونه جوابها ازنظر گرامري بررسي وصحت سنجي شده اند. 


- در این کتاب سعی شده 40 نمونه از رایتینگهای آیلتس 9  همراه با توضیحات آورده شود.


ازجمله موضوعات مطرح شده در اين برنامه عبارتند از:


Information Technology
agree / disagree

Advertising
agree / disagree

Alternative Medicine
agree / disagree

Essay University Education
discuss two opinions

Reducting Crime
discuss two opinions

Spending on the Arts
agree / disagree

Youth Crime
causes & solutions

Traffic Problems
advantages & disadvantages

Overpopulation
problems & solutions

Child Obesity
causes & effects

Human Cloning
agree / disagree

Animal Rights
discuss two opinions

Protecting Old Buildings
opinion

Animal Testing
for & against


Food Additives
advantages & disadvantages

Social Interaction & the Internet
agree / disagree

Skin Whitening Creams
causes & effects

Global Warming
causes & solutions

Airline Tax
agree / disagree


Free University Education
agree / disagree


Computer Games
advantages / disadvantages / solutions


Scientific Research
agree / disagree


Banning Smoking
agree / disagree


Family Size
causes & effects


Stress
causes & solutions


Employing Older People
agree / disagree


Family Closeness
causes / advantages / disadvantages


Paying Attention in Class
causes & solution


Fear of Crime
your views


Child Development
discuss two opinions


Diet & Health
discuss two opinions


Vegetarianism
agree / disagree


Living Alone
causes / advantages / disadvantages


Childcare
discuss two opinions


Museums & Historical Places
causes and solutions


Having Children Later in Life
causes and effects


Competing for Jobs 
problems and solutions


Paying Taxes 
agree / disagree


Examinations or Formal Assessment 
agree / disagree


International Travel & Prejudice 
causes and solutions


Donating Money to Charity Essay
discuss two opinions


Communication Technology Essay
effects and opinion


منبع ieltsbuddy.com

دسترسی‌ها

 • me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE
 • me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ
 • com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
 • com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • android.permission.READ_APP_BADGE
 • com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
 • com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE
 • com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE
 • com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT
 • com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE
 • com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE
 • com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT
 • خواندن تنظیمات
 • com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE
 • com.sec.android.provider.badge.permission.READ
 • اجرا شدن در هنگام راه‌اندازی
 • کنترل لرزش
 • ممانعت از به خواب رفتن دستگاه
 • دریافت اطلاعات از اینترنت
 • ir.armin.ieltswritting.permission.C2D_MESSAGE
 • پرداخت از طریق بازار
 • مشاهدهٔ اتصالات Wi-Fi
 • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
 • موقعیت مکانی تقریبی (مبتنی بر شبکه)
 • دسترسی کامل به اینترنت