آموزش حرفه ای فوتبال

آموزش حرفه ای فوتبال

Install from Bazaar
In-app Purchases
50
Active installs
Education
Category
2
MB
Size

کنترل توپ از نزديک
قابليت تظاهر و فريب
فريب با چشم
فريب با پا
قابليت تغيير مسير
قابليت تغيير سرعت
نزديک شدن
به هم زدن تعادل حريف
بهره‌بردارى از فضاى پشت حريف
آشنائى با توپ به‌عنوان مقدمهٔ دريبلينگ
افزايش سرعت ضربه زدن پياپى به توپ
ضربه با کف پا
 پيشرفت و زمان‌بندى پوشش توپ
پوشش توپ و تظاهر
بهبود زمان‌بندى حرکت براى گذشتن از حريف
فريب و گذشتن از حريف
کسب مهارت در شرايط نزديک به بازى
گذشتن از حريف
 پيشرفت در شرايط نزدیک بازى
پيشرفت در شرايط بازى
پاس و حمايت
اجراء پاس 
پاى ضربه
پاى تکيه
وضعيت سر
پاس داخل و خارج روى پا
 سازماندهى
توجه به نکات مکانيکى
طرز قرار گرفتن پنجهٔ پاى تکيه نسبت به هدف
سازماندهى
 نکات مهم
ضريب و زمان‌بندى در پاس
 نکات مهم
پاس و حمايت
 نکات مهم
نکات مهم
 توجه به تمامى نکات تمرينات قبل
تمرين مفرّح کسب لذت و نشاط
شيوهٔ تمرين
اصول کنترل
انتخاب سطح کنترل
آرامش عصبى - عضلانى
قرار گرفتن در مسير حرکت توپ
انتخاب سطح کنترل و هدايت توپ
هدايت توأم با چرخش توپ
کنترل در شرايط نزديک به بازى
 شيوهٔ تمرين
کنترل و چرخش در شرايط نزديک به بازى
کنترل در شرايط بازى
تمرين مفرّح کسب لذت و نشاط
تکنيک (Technic) 
شروع خوب یک مسابقه 
تاثیر سرعت در حرکات ترکیبی بازیکنان در زمان حمله
فوتبال وتاکتیک های دفاعی وتهاجمی
تمرینات فردی
آیا فوتبال در خون شماست؟
مهار پنالتی
تمرینات آمادگی جسمانی
فوتبالیست‌ها چه می‌خورند؟
توپ و شوت
نیازهای غذایی یك كودك
تغذيه مناسب براي كودكان ورزشكار
شوت (shoot)
نمونه ای از تمرینات تکنیکی در فوتبال
تمرین در فوتبال
آموزش دروازبانی
تغذیه مناسب برای فوتبالیست ها
چگونه می توان تکنیک حرکت با توپ را بهتر کرد؟
تمرینات تپه‌ای
تمرینات آمادگی جسمانی
تمرین از بهترین تمرینات عضله ساز در فوتبال7
تکنیک صحیح دویدن
بدنسازی آماتور، سرمايه‌هاي فوتبال ايران را مي‌بلعد
آشنايي با تمرينات استقامتي و هوازي
افزايش مقدار اسيد لاكتيك 
آموزش ضربه سر
حرکت پا به توپ
مریگری دروازبانان
سانتر توپ
آمادگی جسمانی در فوتبال
شکی در فوتبال
پذیرفت شکست
شیوه WM در فوتبال
تمرینات شکسته 

logo-enamad logo-samandehi