جام خونی ۲

جام خونی ۲

نسخه ۲.۰
۱۰
نصب فعال
ماجرایی
دسته
۲۳
مگابایت
حجم

بـه نـام خــدا


تـیـم تــوسـعـه دهـنـده ٫ امـیـنـیـمـا بـانـد ٫ تـقـدیـم مـیـکـنـد....


اگـر شـمــا هـم عـاشـق بـازی هـای مـعـمـایـی ، فـکـری و ورزشــی ( فـوتـبـالـی ) هـسـتـیـن مـا بـراتــون ایـن بــازی رو آمـاده کــرده ایـم.....


بـلـه درسـت مـتــوجـه شـدیـن ....


اولـیـن بـازی فـکـری کـامـلـا فـوتــبـالـی


بـا گــرافـیـک بـالـا قـطـعـا شـمــا هــم از ایــن بـــازی لــذت خـــواهـیــد بـرد


ورژن ۲


کـــارکـتــر اصـلـــی ایــن بــازی ....
فــوتــبــالــیــسـت مـعـروف رونــالــدیــنـــیــو اسـت


مــوضـوع بــازی :


رونـــالـدیـنــیـو قــرار بــود بــه هــمـراه تــیــم مـلـی بــرزیـل بـه مــسـابـقـات جـام جـهــانـی بــرود


امـا از پــرواز جـا مـــانـــد و بـا مـاشـیـن شــخـصـی خـود بـه سـمـت مــحـل مـسـابــقــات بـرود کــه مـیـانـه راه مـــاشـیـن خــراب مــیــشــود و .......


شـخــصــیـت هـــای مـــعــروف فــوتـــبــالـی دیـگـر هــم در ایــن بـازی حـــضـور دارنـــد 


امــیـــدواریـم از بــازی لـذت بـبـریـد....


نـظـر یـادتــــون نـــــره...‌.


قـســمــت اول جــایـــــی تـمـوم شــد کـــــه بـه داخــل انـبـــاری رفــت


و بــا بــازیـکــنـان کـشـــتـه شــده را دیــد


ورژن ۳ ورژن پـایـانــی بــه زودی مــنـتــشــر خـواهــد شــد

logo-enamad logo-samandehi