رمان افسانه فرزندان شاهنشاه هرمزد

رمان افسانه فرزندان شاهنشاه هرمزد

Version 1.0
+5 K
Install
Books & Reference
Category
3 MB
Size
رمان افسانه فرزندان شاهنشاه هرمزد

رمان افسانه فرزندان شاهنشاه هرمزد

alii gholami
Version 1.0
+5 K
Install
Books & Reference
Category
3 MB
Size

Images

Introduction

More Infoدانلود رمان افسانه فرزندان شاهنشاه هرمزد


رمان اختصاصی سایت رمانکده !
 


مقدمه :


این داستان در نخستین جشنواره ملی جایزه بزرگ ادبی بوشهر جزءِ پنج رمان برتر بوده است.
می گویند داستان مرز میان واقعیت مطلق و خیال مطلق است. در این متن برای نامگذاری شخصیت ها


از نام های قدیمی استفاده شده اما این شخصیت ها مترادف شخصیت های تاریخی نیستند. فضا، فضایی


تاریخیست اما این متن تنها یک داستان است نه واقعیتی تاریخی. تنها و تنها داستان.
بازی قدرت
افسانه‏ی فرزندان شاهنشاه هرمزد


خلاصه :


این متن، داستانی ست در دوران ساسانی. داستانی در مورد جنگ شاهزادگان بر سر


قدرت. رابطه ی بین شاهنشاه و اشراف بزرگ زمیندار. حمله ی ترکان از شرق و رومی


ها از غرب. داستانی راجع به نزدیک ترین کسان، که به خاطر قدرت یکدیگر را می درند.


داستانی راجع به دوستانی که به دشمن، و دشمنانی که به دوست تبدیل می شوند،


تنها به خاطر اهدافی که انسان ها را در کنار یکدیگر قرار می دهد. افسانه ای راجع به


شمشیری که امروز در کنارت پیکار می کند، و فردا روز، ناجوانمردانه از پشت بر پیکرت


فرود می آید. افسانه ای راجع به زهری، که در جام آن کس که او را از مرگ رهانده ای


ریخته می شود. مرد وطن پرستی که وطن پرستی دیگر را به ددمنشانه ترین وضع


ممکن می کشد. عشق هایی که به فرجام، و عشق هایی دیگر که به نافرجام کشیده


می شوند. اُمید که مَقبول خوانندگان عزیز واقع شود. 


منبع این رمان نیز سایت رمانکده میباشید http://www.romankade.com

 

User Reviews - 13 Rates
4.5 from 5
5
4
3
2
1
سعید طالبی
سعید طالبی
2021/01/20
قشنگ بود
مینو
مینو
2020/07/19
قشنگ بود
Reyhane
Reyhane
2019/07/08
لایک👍