رمان تارا

رمان تارا

Version 1.0
500
Active installs
Books & Reference
Category
3
MB
Size


بنام خداوند بخشنده و مهربان....


فصل دوم رز سیاه:  تارا
جلد اول همین رمان رو نیز میتوانید از سایت رمانکده دانلود کنین


مقدمه....


من یک نفر نیستم !
من بعد های مختلف شخصیتی دارم !
دخترکی آرام و مهربان ...
شیطانی که بلند بلند می‌خندد و ساکت نمی‌شود .
دختری معصوم و پاک 
 بدجنس و سنگدل
آدمی سالم
مریضی روانی
فردی که التماس می‌کند
و فرد دیگری که از بالا به همه نگاه می‌کند...
آدمی که خود آزاری می‌کند
و آدم دیگری که داد می‌زند بر سر خودش که بس کن حیوان !
خودم را از بین بردی !
 

logo-enamad logo-samandehi