رمان جانان

رمان جانان

Version 1.0
+100
Active installs
Books & Reference
Category
3
MB
Size


دانلود رمان جانان


مقدمه


به نام موضوع شب نوشته هایم:
دیگر بر کاغذ ابریشم، اشعار موزون نمی نویسم و آنها را قاب زرین نمی گیرم؛ زیرا دیر گاهیست که نغمه های


جانسوز خویش را بر خاک کویر تشنه هک کرده ام تا با باد به هر سو پراکنده شوند.
ولی اگر خاک خط مرا با خود ببرد روح سخنم را که بوی عشق می دهد جایی نتواند ببرد. روزی می رسد


دلداده ای از این کویر خشک بُگذرد و از عظمت عشق من سراپا بلرزد و به خویش بگوید:
– قبل از من در اینجا عاشقی به یاد معشوقه ای ناله سر داده است.
می رود و من می مانم با قلبی که مرا در ضمیرش ممنوعه اعلام کرده است. عشقی ممنوعه که نمی دانم فداکار بود یا احمق؟


logo-enamad logo-samandehi