صدای بیسیم پلیس

Active Installs 500+
Size 4.9 MB
Version 1.0.0

Description

شوکر قدرتمند پلیس شبیه سازی شده ی شوکر های واقعی می باشد که می تواند سرگرمی مناسبی هنگام هیجان زده کردن دوستان شما باشد.

با این برنامه همیشه یک شوکر را در جیب خود داشته باشید و دوستان خود را با آن بترسانید.

Permissions

 • control flashlight
 • access Bluetooth settings
 • modify/delete SD card contents
 • modify secure system settings
 • READ EXTERNAL STORAGE
 • full Internet access
 • view Wi-Fi connections
 • pair with Bluetooth devices
 • control vibration
 • prevent device from sleeping
 • view network connections
 • RECEIVE DATA FROM INTERNET
 • ir.alghameh.shoker.permission.C2D_MESSAGE
 • read phone status and identity
 • run at startup
 • com.google.android.gms.permission.ACTIVITY_RECOGNITION
 • Camera