آیت الکرسی

آیت الکرسی

Version v2.0
<10
Active installs
Religious
Category
5
MB
Size

بسم الله الرحمن الرحیم


رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمودند: هرکس آیه الکرسی را یک بار بخواند اسم او از دیوان اشقیا و انسان های بد محو می شود.

logo-enamad logo-samandehi