Near Death Experiment

Near Death Experiment

Version 1.0
Install from Bazaar
In-app Purchases
200
Active installs
Books & Reference
Category
2
MB
Size

بسم الله الرحمن الرحیم

تجربه کسانی که مرگ را تجربه کردند و زنده شدند
در سالهای اخیر تحقیقات زیادی در مورد گزارش های افرادی که به علت ایست قلبی و یا سایر حوادث یا امراض مرگبار به طور موقت علائم حیات را از دست داده ولی دوباره احیاء شده و به زندگی برگشته اند شده است. بسیاری از این افراد خبر از دیدن دنیائی دیگر می دهند.به علت پیشرفت علم پزشکی شمار این افراد بسیار بیشتر از سابق بوده است. تعداد این گزارش ها و شباهت بین آنها چندان زیاد است که محقیقین و افراد عادی علاقه مند هر دو را کنجکاو کرده است.

آیا میخواهید بدانید تجربه کنندگان در آنسوی جهان ماده چه چیز مشاهده کرده اند؟ آیا برزخ را تجربه کردند؟احوال انسان های خوب وبد چگونه بوده است؟ پاسخ همه این سوالات در این کتاب وجود دارد!
مثلا بیشتر تجربه کنندگان پس از مرگ از تونل مرگ سخن می گفتند، قادر بودند اعمال خود را مشاهده کنند، با دیگران حرف بزنند و ...
یا بعضی از تجربه کنندگان پس از بازگشت به حیات پیش گویی هایی کردند که درست از آب بیرون در آمد!

در این کتاب حدود 70 تجربه مختلف گنجانده شده است که با خواندن هر یک تصویری از جهان معنوی در ذهن شما شکل میگیرد و حقیقت زندگی پس از مرگ را خواهید فهمید!

منابع:
www.iands.org
www.nderf.org
www.near-death.com
www.whitecrowbooks.com
www.ndestories.org
www.msv-nhne.org
www.nhneneardeath.ning.com
www.ndespace.org

logo-enamad logo-samandehi