Near Death Experiment

Near Death Experiment

Version 1.0
In-app Purchases
+2 K
Install
Books & Reference
Category
2 MB
Size
Near Death Experiment

Near Death Experiment

AmirMohammad Anisheh
Version 1.0
In-app Purchases
+2 K
Install
Books & Reference
Category
2 MB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

بسم الله الرحمن الرحیم

تجربه کسانی که مرگ را تجربه کردند و زنده شدند
در سالهای اخیر تحقیقات زیادی در مورد گزارش های افرادی که به علت ایست قلبی و یا سایر حوادث یا امراض مرگبار به طور موقت علائم حیات را از دست داده ولی دوباره احیاء شده و به زندگی برگشته اند شده است. بسیاری از این افراد خبر از دیدن دنیائی دیگر می دهند.به علت پیشرفت علم پزشکی شمار این افراد بسیار بیشتر از سابق بوده است. تعداد این گزارش ها و شباهت بین آنها چندان زیاد است که محقیقین و افراد عادی علاقه مند هر دو را کنجکاو کرده است.

آیا میخواهید بدانید تجربه کنندگان در آنسوی جهان ماده چه چیز مشاهده کرده اند؟ آیا برزخ را تجربه کردند؟احوال انسان های خوب وبد چگونه بوده است؟ پاسخ همه این سوالات در این کتاب وجود دارد!
مثلا بیشتر تجربه کنندگان پس از مرگ از تونل مرگ سخن می گفتند، قادر بودند اعمال خود را مشاهده کنند، با دیگران حرف بزنند و ...
یا بعضی از تجربه کنندگان پس از بازگشت به حیات پیش گویی هایی کردند که درست از آب بیرون در آمد!

در این کتاب حدود 70 تجربه مختلف گنجانده شده است که با خواندن هر یک تصویری از جهان معنوی در ذهن شما شکل میگیرد و حقیقت زندگی پس از مرگ را خواهید فهمید!

منابع:
www.iands.org
www.nderf.org
www.near-death.com
www.whitecrowbooks.com
www.ndestories.org
www.msv-nhne.org
www.nhneneardeath.ning.com
www.ndespace.org

User Reviews - 357 Rates
4.4 from 5
5
4
3
2
1
اسماعیل قدیری
اسماعیل قدیری
2015/04/01
خوبه ولی پولیه
eli
eli
2015/10/17
کاش بقیه مجانی بود
خیلی خوب ،عوضتون بده
خیلی خوب ،عوضتون بده
2015/10/14
خوبه