مترجم باینری

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۴۷۰٫۵ کیلوبایت
نسخه گارد سایبری ایران

توضیح

جملات و متون خود را به  کد باینری تبدیل و بلعکس ترجمه کنید.


پس از دانلود برنامه متوجه کاربرد آن خواهید شد. (بدون مشابه)

تغییرات آخرین نسخه

اضافه شدن مترجم خودکار به برنامه

اضافه شدن بخش راهنما

دسترسی‌ها

  • اجرا شدن در هنگام راه‌اندازی
  • کنترل لرزش