جزئیات دوربین

جزئیات دوربین

Version 1.0
+2 K
Install
Tools
Category
137 KB
Size
جزئیات دوربین

جزئیات دوربین

Hooshmand
Version 1.0
+2 K
Install
Tools
Category
137 KB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

A program to test the camera, this camera you can like performance and capabilities of your camera supports photo sizes, color effects, shooting modes and other features of your camera cameras categories. Brief description of each feature is also included in the program.
Thanks

User Reviews - 112 Rates
3.6 from 5
5
4
3
2
1
خوشبخت
خوشبخت
2015/06/17
به نام خدا. منوی تنظیمات نداشت! تبلیغات آزاردهنده داشت! اطلاعات خشک و بی روح بودن! از تصویر و صدا بیشتر و بهتر لازم بود استفاده کنید و...! ☆
سیدمهدی
سیدمهدی
2015/05/09
بسیار ضعیف
MHA
MHA
2014/08/16
خوبه اما اگر به صورت خلاصه تر مینوشت بهتر بود