نویسنده شویم

نویسنده شویم

نسخه ۱.۰
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۱۰
نصب فعال
سرگرمی
دسته
۲
مگابایت
حجم


جوانا ترولوپ
بیلی لتز
لوریس لوری
سایمون زلیچ
فای کلرمن
کریستوفر بالکی
بث گاچیون
لوری هالس آندرس
فوت و فن نویسندگی
شناخت کلمات
راه‌هایی برای آشنایی با کلمات و شناخت بیشتر آن‌ها
چند نکته:
روان بودن یا سادگی
چند شگرد برای گریس کاری! و روان شدن متن:
کوتاه بودن یا ایجاز (در ادامه مشخصات نوشته خوب)
از صفت خاص استفاده کنید:
کلی گویی نکنید:
همه حواستان استفاده کنید:
سر صحنه حاضر باشید:
فعل هم جان دارد:
هویتِ شناسنامه ای جمله: 
زیاده روی نکنید:
مشخصات نثر خوب:
چگونه روشن باشد؟
توصیف باید توجه داشت: 
معایب یک متن غیر توصیفی:
 ریتم:
چند فوت و فن:
ارتباط بین اجزای اثر:
چند فوت و ف
چند نکته متفرقه:
شروع را در آثار زیر را تحلیل کنید
شکل متن و نوشته
میانه: 
پایانه:
چند نکته:


,....

logo-enamad logo-samandehi