ماهی ( بیماریها و نژادها )

ماهی ( بیماریها و نژادها )

نسخه v۷.۰
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۵۰
نصب فعال
کتاب‌ها و منابع
دسته
۴۵
مگابایت
حجم

ویژگیهای نرم افزار ماهی :


1- اطلاعات مربوط به بیماریها
- بیماری های ماهی ( 170 بیماری )


دسته بندی مشخص بر اساس عامل بیماری :
- بیماریهای انگلی 
- بیماریهای باکتریایی
- بیماریهای ویروسی
- بیماریهای قارچی 
- مسمومیت ها
- کمبودها 
- سایر بیماریها


2- معرفی نژادها :
- نژادهای ماهیان آکواریومی آب شور و شیرین( 649 نژاد )


تهیه کننده:
دکتر امین زمانی پور


جهت بهبود کیفیت نسخه های جدیدتر میتوانید نظرات اصلاحی خویش را از پل های ارتباطی زیر به اطلاع برسانید.


جهت دریافت نسخه های جدیدتر به وبلاگ زیر مراجعه کنید.


ایمیل :
dr.a.zamanipor@gmail.com


وبلاگ : 
vet-student.mihanblog.com


 


منابع


- افشار مازندران،ن . راهنمای عملی تغذیه و نهاده های غذایی و داروئی  آبزیان در ایران صفحات 71-58  انتشارات نور بخش چاپ اول.(1381)


- جلالی جعفری ، ب . فصلنامه آموزشی آبزی پرور، معاونت تكثیر و پرورش آبزیان شیلات ایران.شماره 25، صفحه آخر(1378 ) 


- جلالی جعفری ، ب . فصلنامه آموزشی آبزی پرور، معاونت تكثیر و پرورش آبزیان شیلات ایران. شماره های 27و28 ،صفحه آخر. (1378)


- جلالی جعفری ، ب . فصلنامه آموزشی آبزی پرور، معاونت تكثیر و پرورش آبزیان شیلات ایران. شماره 29، صفحه آخر.(1379)


- حیدری ، ح . صادقی ، م . قره خانی ، ج . انگل شناسی و بیماریهای انگلی دامپزشکی . واحد انتشارات بوعلی سینا .(1388)


- ستاری، م . شاهسونی، د . شفیعی، ش . ماهی‌شناسی ۲. حق شناس.(۱۳۸۲)


- صادقی ، ن . پرورش قزل آلای رنگین کمان. نقش مهر. (۱۳۸۰)


- عمادی ، ح . ترجمه راهنمای تکثیر و پرورش قزل آلا و ماهی آزاد. تالیف:رینز، ارل موسسه فنی پرورش ماهی.(۱۳۷۴)


- كيوانفر ، ه . كريمي ، ن. ترجمه ويروس شناسي دامپزشكي ـ بخش بيماريها, تاليف : اف .جي . فنر و همكاران . موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران سال.(1376)


- مرتضوي ،  ع . طباطبائي ، ف . توكسين هاي قارچي .انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.(1376)


- نشریه حکیم مهر


http://animal-world.com


http://seriouslyfish.com


http://fishbase.org


http://www.theaquariumwiki.com


http://www.iucnredlist.org


http://www.ornamentalfish.org


http://freshaquarium.about.com
 

logo-enamad logo-samandehi