گونیا کردن زمین

گونیا کردن زمین

نسخه ۲.۱.۰
۲
هزار
نصب فعال
ابزارها
دسته
۳
مگابایت
حجم

گونیا کردن زمین برای اجرای فنداسیون

ابتدا یک کنج زمین را انتخاب کرده و دو ضلع کناری آن را به وسیله متر و ریسمان اندازه گیری کنید

به طوری که یک ضلع آن را به عنوان طول و ضلع دیگر آن را به عنان عرض در نظر گرفته، وارد نرم افزار شده و طول و عرض بدست آمده را در نرم افزار قرار داده سپس کلید محاسبه را فشار دهید تا نرم افزار طول سه ضلع را برای شما محاسبه کند

سپس این سه ضلع را به طوری که با هم تشکیل مثلث دهند به هم متصل کرده و سیم ریسمان را بکشید تا سفت شود

حال زاویه قائمه ی مثلث را بر روی کنج انتخاب شده زمین مورد نظر قرار دهید، این کار را برای هر چهار کنج زمین انجام دهید تا گونیا شود

برای پیاده کردن نقشه در زمین از روش فیثاغورث استفاده می کنند، رابطه ی فیثاغورث یک رابطه ی دو شرطی است یعنی اگر مثلثی قائم الزاویه باشد رابطه ی فیثاغورث در آن صدق می کند و همچنین اگر رابطه ی فیثاغورث در مثلثی صدق کند آن مثلث قائم الزاویه خواهد بود

موفق باشد

logo-enamad logo-samandehi