درس بگیر

درس بگیر

نسخه ۱.۰۱
نصب از بازار
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
<۱۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۳
مگابایت
حجم

این اپلیکیشن درواقع یک کتاب75قسمتی چندرسانه ای میباشدکه ازطرف شرکت آموزشی فکربیست  (fekre20.com) تولیدشده است.محتوای این اپلیکیشن درحوزه های کسب وکار،روان شناسی،موفقیت وزندگی میباشدو برای هرقسمت یک ویدوی مرتبط درنظرگرفته شده است.این محتواها بسیارانگیزاننده ومحرک جهت زندگی وکسب وکارمیباشند چون ویدیوهاواقعی ومرتبط باعناوین فصلی میباشند.این اپلیکیشن روبایدروی گوشی نصب کنیدوهرروزبه آن سربزنیدوباک انگیزه خودرابرای زندگی پرکنید.این اپلیکیشن کاربردی ومفیدهست وشمارادررسیدن به اهداف معنوی ومادی خودکمک میکند.پیروزوموفق باشید.

محصول دیگرما اپلیکیشن  "کارتوپیداکن" میباشدکه برای افرادشاغل وبیکارازصفرتاصدراه اندازی کسب وکارشخصی راهمراه با ایده های ناب درتمام حوزه هاآموزش میدهد.

logo-enamad logo-samandehi