عشق واقعی

عشق واقعی

نصب از بازار
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
+۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۲
مگابایت
حجم

اگر بخواهیم عشق را تعریف کنیم بسان این است که بخواهیم یک رنگ خاص را برای فردی نا بینا توصیف کنیم تصور کنید می توانید این کار را به خوبی انجام دهید؟! دلیلی که خیلی سخت می توانید عشق را تعریف کنید این است که شما می خواهید آن را با ذهنتان تجسم کنید، در صورتی که این کار امکانپذیر نیست. زیرا عشق احساسی است که در نتیجه عشق ورزیدن حاصل می شود. یعنی شما باید خود تصمیم بگیرید و بخواهید عشق را تجربه کنید تا بتوانید آن را احساس کنید. عشق ورزیدن با آن که بخواهیم دوستمان داشته باشند بسیار متفاوت است. دلیلی که اکثر افراد دوست دارند دیگران به آنان عشق بورزند این است که می خواهند به طور غیر مستقیم بخش های آسیب دیده روحشان را ترمیم کرده و یا به عبارتی دیگر احساس بزرگی و با ارزشی کنند. در صورتی که عشق واقعی این طور نیست. انسان بدون قد و شرط عشق می ورزد و منتظر چیزی نمی ماند. عشق می ورزد و منتظر چیزی نمی ماند. عشق واقعی خود شما هستید یعنی همان روح پاکی که منشا الهی دارد و در درون شما جاری است. هنگامی که شما با تمام وجود به خود و دیگران عشق می ورزید، دریچه های قلبتان باز شده و با هر نفس، عشق را وارد قلبتان می کنید. در این صورت است که شما هرگز احساس تنهایی نمی کنید و عشق واقعی را تجربه می کنید، زیرا خداوند در وجودتان جریان دارد و هر لحظه خلا ء های درون شما را پر می کند

logo-enamad logo-samandehi