دل بدست آوردن

دل بدست آوردن

نصب از بازار
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
+۲۰۰
نصب فعال
سبک زندگی
دسته
۵
مگابایت
حجم

 یڪیو בوس בاره و هـᓄـیشه بهش فڪ ᓄـیڪنی؟ ♥♥
 تو فڪرته و نـᓄـیتونی حتی از فڪ ڪرבن بهشـᓄ בل بڪنی؟ ⚠⚠
 نـᓄـیـבونی چجوری بهش بگی؟ ♥♥
 آهای خانوᓄـی ،ـᓄـیخوای בل آقاتو بـבست بیاری؟ 
 اصن בر جریانی ڪه آقات از چ چیزایی خوشش ᓄـیاـב؟ ♥♥
 یا شـᓄـایی ڪه عشقت رو بایـב فراـᓄـوش ڪنی ولی نـᓄـیتونی! 
 یا شـᓄـایی ڪه خـבا بهت لطف ڪرבو به عشقت رسیـבی ᓄـیخوای بـבونی چجوری زنـבگی بڪنی تا هـᓄـینجوری تا ابـב ♥♥عاشق ♥♥هـᓄ بـᓄـونین؟ 
 بروبچ عاشق اینـᓄ ی نصیحت از بالای بالا  ✔✔
 نڪه ڪه عشق و عاشقی ترو از خـבا בور ڪنه ،با ♥♥خـבا ♥♥باش و هر چی رو ڪه ᓄـیخای رو ازش طلب ڪن ♦♦

logo-enamad logo-samandehi