درمان فشارهای عصبی واسترس

درمان فشارهای عصبی واسترس

نسخه v۱.۰
<۱۰
نصب فعال
دارو و درمان
دسته
۲
مگابایت
حجم

بسم الله الرحمن الرحیم


پیغمبر:«ریشه همه بیماری هافشارعصبی است»


ناراحتی اعصاب به چندشاخه کلی تقسیم میشود(اضطراب،افسردگی" روان رنجوری" ،جنون"استکیزوفرنی یاروان پریشی"،اختلالات شخصیت"پرخاشگری یاگوشه گیری....بازاضطراب به سه شاخه کلی(هراس یادلشوره،وسواس،وحشت زدگی )تقسیم میشود.


علا ئم هشدار دهنده فشار عصبی را شناسایی کنید و اقدامات مقتضی را انجام دهید


مطمئنا شما نیز می دانید که  بین استرس و چاقی ارتباط نزدیکی وجود دارد و  اضطراب اثرات زیانباری بر سلولها و قسمتهای گوناگون بدن می گذارد  و همین استرس  میتواند باعث بیماریهای مهمی شوداز جمله بیماری‌های قلبی، فشارخون بالا


در زندگی امروز نمی توان فشارهای روحی و روانی حاصل از وقایع روزمره زندگی را بطور كل حذف و كنار گذاشت. بهتر است راههای مواجهه و مقابله با آنها را آموخت تا شدت نیافته و به افسردگی و درماندگی تبدیل نشوند.


در این برنامه به راهكارهای ساده جهت كاهش فشارهای روحی و روانی و حفظ بهداشت روانی اشاره شده است 

logo-enamad logo-samandehi