شمیم سلامتی

Category Medical
Active Installs 100,000+
Size 7.0 MB
Version 3.1

Description

شمیم سلامتی برنامه ای با ارائه خدمات سلامت است که دارای امکانات متعددی نظیر داروخانه یاب و نسخه یاب است. از طریق این ابزار می توان به آدرس و اطلاعات داروخانه های اطراف دسترسی داشت. همچنین می توان تصویر یا توضیح نسخه درخواستی خود را ارسال کرد تا داروخانه هایی که آنها را دارا هستند اعلام وضعیت بنمایند.

Changelog

رفع اشکالات جزئی

Permissions

 • com.zamanak.shamimsalamat.permission.C2D_MESSAGE
 • RECEIVE DATA FROM INTERNET
 • prevent device from sleeping
 • approximate location (network-based)
 • android.permisssion.ACCESS_FINE_LOCATION
 • read your contacts
 • modify your contacts
 • read your text messages (SMS or MMS)
 • receive text messages (SMS)
 • send SMS messages
 • Camera
 • view network connections
 • set alarm
 • run at startup
 • modify/delete SD card contents
 • READ EXTERNAL STORAGE
 • precise location (GPS and network-based)
 • full Internet access