شعب سپه

نصب‌های فعال ۵٬۰۰۰+
حجم ۱۵٫۶ مگابایت
نسخه 1.0

توضیح

سـامانه جسـتجوگر و مسـيریابی شـعب بانـک سـپه، اطلاعـات کلـی در ارتبـاط بـا شـعب ایـن بانـک در سراسـر کشـور را در اختيـار مشتریان خود قرار میدهد. برخی از این امکانات عبارتند از:
- امکان جستجوی شعب براساس نام، کد شعبه و یا بخشی از نشانی محدوده مورد نظر
- امکان جستجوی و ارائه ليست شعب در شعاع موقعيت مکانی کاربر
- امکان مشاهده مشخصات شعبه از جمله نشانی، تلفن تماس، نمابر، وجود دسـتگاه عابربانـک، سيسـتم نوبـت دهـی صـف، ارائـه خدمات ارزی، صدور آنی کارت، مدیریت شعب منطقه تحت سرپرستی و...
- اعلام مسير پيشنهادی برای رسيدن به شعبه مورد نظر بـا در نظـر گـرفتن کليـه مسـيرهای احتمـالی بـا اسـتفاده از وسـائل نقليـه عمومی (مترو، تاکسی، خطوط اتوبوس رانی و BRT) در شهر تهران
- نمایش مسير برای رسيدن به شعبه مورد نظر بر روی نقشه
- موقعيت مکانی دقيق (مبتنی بر GPS و شبکه اینترنت)
- موقعيت مکانی تقریبی (مبتنی بر شبکه اینترنت)
- نمایش موقعيت کاربر بر روی نقشه - تماس مستقيم با شماره تلفنها مندرج، بدون نياز به خروج از برنامه

دسترسی‌ها

 • دسترسی کامل به اینترنت
 • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
 • تغییر یا حذف محتویات کارت حافظه
 • دسترسی سرویس بر بستر وب گوگل
 • موقعیت مکانی دقیق (مبتنی بر GPS و شبکه)
 • موقعیت مکانی تقریبی (مبتنی بر شبکه)
 • خواندن وضعیت تلفن و شناسه
 • دریافت پیام‌های نوشتاری (پیامک)
 • ارسال پیامک ها
 • com.yara.en.permission.MAPS_RECEIVE
 • خواندن کارت حافظه