قلب سلیم(فضایل اخلاقی)

قلب سلیم(فضایل اخلاقی)

Version 2.0
Free
In-app Purchases
100
Active installs
Religious
Category
5
MB
Size

یکی از اصطلاحات قرآنی قلب سلیم است که منظور از آن قلبی است که آینه تمام نمای رخ جمال و جلال الهی باشد. از این رو در آیات و روایات بر سلامت قلبی که همه حقیقت انسان است تاکید شده است. در مطلب حاضر مراد از قلب در آیات و روایات تشریح و به برخی راه های حفظ سلامت قلب اشاره شده است.


براساس آیات قرآن، قلب که عبارت است از حقیقت وجودی انسان، نامی از نام های نفس انسانی است؛ زیرا برای نفس انسانی با توجه به مراتب ظهوری و کارکردها و آثار وجودی نام و مرتبه ای است.


انفاق
  ایثار
  راستگویی
  عشق
  عدالت
  عفاف
  زهد
  تقوا
  صبر
  تواضع و ...

logo-enamad logo-samandehi