بی خیال درمانی

بی خیال درمانی

نسخه ۱
۱۰
نصب فعال
دارو و درمان
دسته
۷
مگابایت
حجم

     ❇️ نرم افزار بي خيال درماني

    (نگاهي ديني روان شناختي به وسواس)

    Carefree Therapy

    مؤلف: محمد حسين قديري

    برنامه نويس: مهدي چمن پرا  (شميم سافت)

    تير ماه 1397

    ...................................................

    به «مي» سجاده رنگين كن گرت «پيرمغان» گويد

       كه سالك بي‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها

    ******************************

    فهرست مطالب

    1. آغوش خدا (داستان و قصه درماني)

   2. همچون بادبادك (تمثيل درماني: پيشگيري و درمان وسواس)

     3. مثل درماني

    4. شوخي و بذله درماني

    5. شعردرماني شعورگرا 

    6. خودآزمايي و خودآموزي

    ❇️ ❇️ ❇️ ❇️ ❇️ ❇️ ❇️ ❇️

logo-enamad logo-samandehi