تعبیر خواب

تعبیر خواب

Version 2
200
Active installs
Books & Reference
Category
4
MB
Size


مسئله خواب و رؤیا ( خواب دیدن )، ریشه قرآنى ، تاریخى و روایى و علمى دارد، و هرگز صحیح نیست که از کنار آن ، بى تفاوت عبور کنیم ،

*با قابلیت جستجوی پیشرفته

* دارای فهرست کلمات فارسی

*تعبیر خواب به روایت معبران مختلفی همچون:

 امام جعفر صادق ، محمد بن سیرین ، حضرت دانیال ، ابراهیم کرمانی ، منوچهر مطیعی تهرانی ، حضرت یوسف ، لیلا برایت و کتاب سرزمین رویاها

*طراحی قالب زیبا و دارای قسمت تغییر رنگ و فونت متن
کلید واژه: خواب ، تعبیر ، معنی ، تدبیر ، رویا ، معنی خواب ، معبر ، تعبیرخواب ، بنفش ، آب ، خواب دیدن ، آشفته ، پول ، ثروت ، امام ، یوسف ، حضرت ، جعفر ، تاریخ ، تکرار ، 1398 خوابیدن
logo-enamad logo-samandehi