کتاب 504 لغت زبان انگلیسی

کتاب 504 لغت زبان انگلیسی

Version 6
200
Active installs
Books & Reference
Category
3
MB
Size

کلماتی که در کتاب 504 واژه انگلیسی ارائه شده اند جزء ضروری ترین کلماتی هستند که از هر زبان آموزی انتظار می رود آنها را بداند. این کتاب در بسیاری از مدارس و موسسات آموزش عالی دنیا به عنوان واحد درسی واژگان تدریس می شود.

شیوه آموزش کلمات در کتاب حاضر به این شکل است که کلمات به صورت 42 درس هفتگی دسته بندی شده اند؛ در هر هفته 12 کلمه برای یادگیری وجود دارد. در هر درس کلمات تعریف می شوند و تعدادی مثال نیز برای هر کدام از آنها ارائه می شود.

logo-enamad logo-samandehi