تعبیر خواب (صادق-ابن سیرین-یوسف)

تعبیر خواب (صادق-ابن سیرین-یوسف)

نسخه ۳.۰
هزار
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۷
مگابایت
حجم

سلام دوست خوبم

 

همۀ ما در طول شب یا روز خواب هایی می بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی معنا باشند.

و اینکه آيا تعبير خواب واقعيت دارد !!

بله اين يك واقعيت است كه در آيات و روايات زيادي مطرح شده است، دو جوان كه همراه حضرت يوسف(ع) در زندان بودند خوابي ديده بودند و آنرا براي حضرت يوسف تعريف كردند تا ايشان آن را تعبير كند. يا در آيه‌اي ديگر به خواب پادشاه اشاره مي‌كند كه خواب ديد كه هفت گاو چاق را، هفت گاو لاغر مي‌خورند و...

پس اگه میخوای تعبیر خواب خودت رو بدونی برنامه رو نصب کن و همیشه تعبیرخواب هات رو ببین.

تعبیرات این برنامه از اشخاص زیر بوده :

 

امام جعفر صادق

یوسف نبی

محمد بن سيرين

حضرت دانيال

منوچهر مطيعي تهراني

آنلی بیتون

هانس کورت

لوک اویتنهاو

لیلا برایت

اچ میلر

جابر مغربی

ابراهيم کرماني

کتاب سرزمین رویاها

 

لطفا با نظرات خود و معرفی اپلیکیشن به دیگران ما را یاری رسانید.