مجموعه حکایت های سعدی

مجموعه حکایت های سعدی

Version 1.0.0
10
Active installs
Social
Category
1
MB
Size

اول دفتر به نام ایزد دانا


صانع پروردگار حی توانا


اکبر و اعظم خدای عالم و آدم


صورت خوب آفرید و سیرت زیبا


از در بخشندگی و بنده نوازی


مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا


قسمت خود می‌خورند منعم و درویش


روزی خود می‌برند پشه و عنقا


حاجت موری به علم غیب بداند


در بن چاهی به زیر صخره صما


جانور از نطفه می‌کند شکر از نی


برگ‌تر از چوب خشک و چشمه ز خارا


شربت نوش آفرید از مگس نحل


نخل تناور کند ز دانه خرما


از همگان بی‌نیاز و بر همه مشفق


از همه عالم نهان و بر همه پیدا

logo-enamad logo-samandehi