مناجات شعبانیه

مناجات شعبانیه

Version 1.0.2
+2 K
Install
Religious
Category
13 MB
Size
مناجات شعبانیه

مناجات شعبانیه

APPeks
Version 1.0.2
+2 K
Install
Religious
Category
13 MB
Size

Images

Introduction

More Info

Monajat shabanie with voice of haj mahdi samavati


settings menu:


change font


change space between texts


change the size of texts


 

User Reviews - 6 Rates
4 from 5
5
4
3
2
1
Ab
Ab
2016/05/10
بسیار عالی، اگر امکان داشته باشد که کل متن دعا بطور پیوسته باشد و ترجمه زیر خطوط شکل متن زیباتر خواهد بود و صفحه بندی تزیین داشته باشد!