اسرار چهره

اسرار چهره

نسخه ۱.۰.۰.۲
۲۰۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۲
مگابایت
حجم

آیا می خواهید با یک نگاه پی به درون افراد ببرید ؟
آیا می خواهید بازاریاب خوبی باشید ؟
آیا می خواهید به کارمندان خود متناسب با خلق خویشان کار تخصیص دهید ؟
آیا می خواهید قبل از ازدواج با روحیات همسر خود آشنا شوید ؟
آیا می خواهید دوستان خود را بهتر بشناسید ؟
...
با علم چهره خوانی شما خواهید توانست با یک نگاه به صورت افراد پی به ویژگی های آنها ببرید. ما برای شما نرم افزار اندرویدی "اسرار چهره" را آماده کرده ایم. در این نرم افزار شما با نکات کلیدی چهره خوانی آشنا خواهید شد.
----------------------------------------
چهره خوانی : چـهره خـوانـی به این مـعـنـا است که شما فـقــط با با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خـصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید.

چـهره خـوانـی توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است و شـناخـتـن افراد تنها از روی خصوصـیات ظـاهـری آنها مساله بسیار جالبی است ، نـکات ظـریف و دقیـق وپیچیدگی های بسیاری در علـم چـهـره خـوانـی وجـود دارد.
بشر در طول قرون متمادی سعی نموده تا با پیوند زدن خصـیصـه هـای صـورت افـراد بـه ویژگیهای شخصیتی، متوجه افکار و درون دیگران شود ، با گـذشـت سـالها علم چهره شناسی نیز گسترش یافته و به شاخه های مختلف تقسیم میشود.

نمونه هایی از علوم چهره خوانی عبارتند از : متوپوسکپی : علم پی بردن به درون آدمی از روی خطوط روی پیشانی ؛ فرنولوژی : علم جمجمه خوانی و مطالعه طرز تشکیل جمجمه ؛ فیزیـوگـنومی یا عـلم چـهره شـنـاسی ، موضوعی است که ما به آن پرداخته ایم ؛ این علم به ما می آموزد که چگونه از روی چهره افراد پی به شخصیت آنها ببریم.

امروزه دانشمندان به چنین علومـی ، شـبـه علـوم اطـلاق کرده و بـهای زیـادی بــه آن نمیدهند و هـمانند عـلومی مانـنـد طالع بـینی به آنها مینگرند یعنی علوم اثبات نشده ولی بیضرر ! با این وجود هنوز بسیاری از مردم چهره خوانی را راهی مطمئن برای قضاوت در مورد افراد میدانند.

چیزی که اهمیت دارد این اسـت کـه چـهره را بصورت کامل و دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تا رسیدن به همه حقایق از قضاوتهـای شـتابزده اجتناب کنید ؛ زیرا اثر مثبت یک قسمت از چهره میتواند اثر منفی قسمت دیگر را خنثی نماید.

logo-enamad logo-samandehi