دستنامه گیاهپزشکی کلزا

دستنامه گیاهپزشکی کلزا

نسخه ۱.۰۱
۲۰۰
نصب فعال
کتاب‌ها و منابع
دسته
۴۱
مگابایت
حجم

نرم‌افزار علمی ترویجی


دستنامه گیاهپزشکی کلزا (استان گلستان)


راهنمای مزرعه‌ای شناسایی و مدیریت آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز کلزا


CanolaProtect v. 1.0


کاری از شرکت دانش‌بنیان سبزبان (www.sabzbanco.com)


به سفارش معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان


 


مدیر پروژه:


محمدعلی آقاجانی


نگارش:


محمدعلی آقاجانی


(دکتری بیماری‌شناسی گیاهی و دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان)


معصومه یونس آبادی


(دکتری زراعت و استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان)


ثمانه ملک شاهکویی


(دانشجوی دکتری حشره‌شناسی کشاورزی و کارشناس مدیریت حفط نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان)


ناصر باقرانی


(دکتری زراعت و استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان)


 


 


با سپاس از همکاری صمیمانه‌ی:


آقای دکتر ابوالفضل فرجی


(دانشیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان)


آقای دکتر عبدالعزیز حقیقی، آقای مهندس سلیمان خرمالی، آقای مهندس علیرضا ساوری نژاد و خانم مهندس لیلا حبیبیان


(اعضای هیات علمی و کارشناسان بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان)


آقای مهندس سهراب سهرابی


(معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان)


آقای مهندس علی موسی خانی


(اداره پنبه و دانه‌های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان)


آقای مهندس ابراهیم ملاعلی


(مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان)


 


بهار 1396

logo-enamad logo-samandehi