رژیم غذایی کانادایی

نصب‌های فعال ۱۰۰+
حجم ۲٫۲ مگابایت
نسخه تابستان

توضیح

یکی از محبوب ترین و با تأثرترین رژیم هارژیم کانادایی است


 


این رژیم درکم ترازدوهفته8تا10 کیلوازاندام و دور کمر شماکم میکند


 


باموادمعدنی چون شیرکم چرب سالاد کرفس غیره هم موادمورد نیازبدن رافراهم میکندوهم چربی سوزی میکند


 


این رژیم درکنارخودیک ورزش آسان ومفیدهم داردکه این ورزش شامل یک تنفس صحیح هست که باانجام این تنفس برابرروزی3کیلومتر دویدن است.


 


توصیه میکنم که این رژیم را امتحان کنید.