محاسبه گر ابجد کلمات

محاسبه گر ابجد کلمات

Version 1
50
Active installs
Entertainment
Category
4
MB
Size

يكي از انواع روشهاي طالع يا فال بيني، روشي است كه به طريق محاسبه ابجدي صورت مي‎گيرد.


در دوران های گذشته علم حروف و عدد، آمیختگی خاصی با هم داشته؛ از همین جهت است که طلسمات و حساب های نجومى و تقویمى و احکام نجوم را که بابلیان و مصریان وضع کرده‌‏اند به حروف ابجدى است و در علم اسطرلاب هم از ترتیبات ابجدى استفاده می شود.


از دیدگاه بسیاری از حکمای قدیم، هر یک از حروف دارای خواص و آثار و کمالاتى هستند که این خواص به حسب انقسام به عناصر اربعه و تعلق به کواکب سبعه مختلف می شود و چنین گفته اند که حرف به منزله جسد است، و عدد به منزله روح. یعنی برای مثال بین دو کلمه ای که دارای عدد واحدی هستند، ارتباط خاصی می توان تصور نمود.


این اپلیکیشن زیبا به راحتی معادل ابجد نام شما و یا هر کلمه دیگر را محاسبه کرده و در اختیارتان قرار می دهد. 

logo-enamad logo-samandehi