قفل برنامه های گوشی

Active Installs 500+
Size 3.5 MB
Version 1.0.0

Description

قفل برنامه های گوشی

برنامه ای برای قفل گذاری روی برنامه های گوشی

حفاظت از حریم خصوصی شما وظیفه اپلیکیشن است.

با این برنامه میتوانید روی گالری ، پیامک و کلی برنامه های مهم دیگر قفل بگذارید و به راحتی فقط خودتان از برنامه استفاده کنید.

 • دارای قفل پین کد و قفل الگو
 • بسیار کم حجم و کاربردی
 • طراحی ساده و متریال


Permissions

 • android.permission.READ_APP_BADGE
 • com.sec.android.provider.badge.permission.READ
 • com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE
 • prevent device from sleeping
 • view Wi-Fi connections
 • com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • com.google.android.gms.permission.ACTIVITY_RECOGNITION
 • control vibration
 • com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
 • com.project.applocker_free.permission.C2D_MESSAGE
 • read phone status and identity
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGED
 • com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE
 • com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT
 • run at startup
 • READ EXTERNAL STORAGE
 • modify/delete SD card contents
 • me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE
 • read setting
 • com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT
 • me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ
 • retrieve running apps
 • view network connections
 • RECEIVE DATA FROM INTERNET
 • com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE
 • com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • update component usage statistics
 • com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE
 • full Internet access
 • com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE
 • read sensitive log data
 • com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS