شرایط پناهندگی کشورها

Active Installs less than 100
Size 10.8 MB
Version نسخه 1

Description

شرایط پناهندگی در برخی از کشور ها به ویژه کشور هایی اروپایی که بیشترین پناهندگی را دارند در این برنامه بیان شده است 


کشور هایی که شرایط ووضعیت پناهندگی آن ها در این برنامه ذکر شده است 


عبارتند از 


روسیه


گرجستان


بلغارستان 


ترکیه


صربستان


رومانی


استرالیا


قبرس


ایتالیا


یونان


دانمارک


اتریش


کانادا


فنلاند


فرانسه


المان


انگلیس 


امریکا


 

Permissions

  • control flashlight
  • modify/delete SD card contents
  • full Internet access
  • view network connections
  • prevent device from sleeping
  • view Wi-Fi connections
  • run at startup
  • READ EXTERNAL STORAGE
  • control vibration