تعبیر خواب کامل قرانی

نصب‌های فعال ۲٬۰۰۰+
حجم ۰ بایت
نسخه

توضیح

با این برنامه تعبیر خواب آنی بدون نیاز به نصب میتونیدخواباتونو تعبیر کنید

 

منابع :

تقسیم حضرت امام جعفر صادق(ع)

اصول دانیال پیامبر

تعبیر خواب در پرتو قرآن و سنت

جوامع محمد بن سیرین

دستور ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب فروید

تعبیر خواب منهاج التعبیر خالد اصفهانی

جمیل الدلایل

بیتوته