تعبیر خواب دیشب آنی

نصب‌های فعال ۵۰٬۰۰۰+
حجم ۰ بایت
نسخه

توضیح

با این برنامه تعبیر خواب آنی بدون نیاز به نصب میتونیدخواباتونو تعبیر کنید


 


منابع :


تقسیم حضرت امام جعفر صادق(ع)


اصول دانیال پیامبر


تعبیر خواب در پرتو قرآن و سنت


جوامع محمد بن سیرین


دستور ابراهیم کرمانی


تعبیر خواب فروید


تعبیر خواب منهاج التعبیر خالد اصفهانی


جمیل الدلایل


بیتوته