آموزش حفظ قرآن کریم+برنامه حفظ قران

آموزش حفظ قرآن کریم+برنامه حفظ قران

نسخه v۱.۰
۱
هزار
نصب فعال
آموزش
دسته
۶
مگابایت
حجم

آموزش 20 روش حفظ قرآن


روش استاد طباطبائی در حفظ قرآن


روش استاد وزیری در حفظ قرآن


جدول زمان بندی حفظ جزء اول


جدول زمان بندی حفظ جزء دوم


جدول زمان بندی حفظ جزء سوم


جدول زمان بندی حفظ جزء چهارم


جدول زمان بندی حفظ جزء پنجم


جدول زمان بندی حفظ جزء ششم


جدول زمان بندی حفظ جزء هفتم


جدول زمان بندی حفظ جزء هشتم


جدول زمان بندی حفظ جزء نهم


جدول زمان بندی حفظ جزء دهم


جدول زمان بندی حفظ جزء سي ام


درس اول: فضیلت و برکات حفظ قرآن


درس دوم: بهترين روش براي حفظ قرآن


درس سوم: نكات پيش از آغاز حفظ قرآن


درس چهارم: مراحل حفظ يك مقطع


درس پنجم: مرور (تكرار) محفوظات (1)


درس ششم: مرور (تكرار) محفوظات (2)


درس هفتم: تثبيت محفوظات


درس هشتم: ترميم محفوظات


درس نهم: حفظ و مرور آيات مشابه


دهم: حضور در جلسات و كلاس‌ حفظ


يازدهم: جايگاه یادگیری ترتيل‌خواني


درس دوازدهم: رعايت تعادل در حفظ 


درس سيزدهم: اهميت نظم وبرنامه‌ريزي 


چهاردهم: نمونه برنامه براي حفظ ومرور 

logo-enamad logo-samandehi